O společnosti — Silba Elstav

Silba

Společnost SILBA-Elstav s.r.o. je členěna do několika oddělení, která organizačně spadají pod vedení jednatelům společnosti v čele s  ředitelem. Hlavní stavební výroba je soustředěna do dvou celků tvořících základ pro naplňování hlavních oboru činností společnosti. Doplňkovou funkci poskytuje několik dalších realizačních středisek.

Do této kategorie lze zahrnout středisko pomocné stavební výroby poskytující služby v oblasti elektroinstalací, zdravotechniky a vytápění. Oddělení dopravy a nákupu řeší požadavky materiálového zajištění staveb. Administrativní podporu vedení společnosti vytváří ekonomické a zakázkové oddělení.

Dlouhodobě dosahujeme kladného výsledku hospodaření a finanční stability. Především v posledních letech je patrný plynulý nárůst obratu v řádech o desítky milionů Kč, přičemž v roce 2010 obrat společnosti činil 231,2 mil. Kč. Vedení společnosti prosazuje u všech svých zaměstnanců zodpovědný přístup k plnění požadovaných úkolů.